Voor organisaties

Wat is Challenge Up?

In Lelystad is gestart met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Lelystad is 1 van de 41 proeftuinen in Nederland. Welzijn Lelystad heeft samen met Lelykracht- partners, onderwijs en niet te vergeten met jongeren uit de stad een plan ingediend dat is gehonoreerd. Welzijn Lelystad is projectleider van dit actieprogramma dat in september van start is gegaan.

Met ons Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd; Challenge Up bevorderen we dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is in ieder geval breed toegankelijk voor alle jongeren. Het is belangrijk dat jongeren binnen challenges iets voor een ander doen en zichzelf ontwikkelen. Daar kunt u als organisatie een grote rol in spelen.

Het is vooral iets voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet dagelijks tegen het lijf lopen. Dit kan eraan bijdragen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen.

– Staatssecretaris Paul Blokhuis

Doe mee met Challenge Up

Heeft uw als organisatie een challenge of wilt uw organisatie op een andere manier meewerken aan een challenge? Alle challenges moeten aan de volgende punten voldoen:

De jongeren moeten tijdens de challenge iets doen voor een ander.

De challenge moet een maatschappelijk karakter in zich hebben. Het mag geen commercieel doel dienen. 

Het is niet de bedoeling dat jongeren slechts gebruikt worden als ‘handen’, bijvoorbeeld bij een event of activiteit.

Een challenge mag aangedragen worden door zowel organisaties als jongeren. Wanneer jongeren zelf challenges bedenken, wordt er gekeken welke organisaties hierbij passen.

Er zijn twee verschillende soorten challenges: een korte challenges waar jongeren een halve tot een hele dag mee bezig zijn, en lange challenges waar jongeren voor een aantal maanden, een paar uurtjes per week mee bezig zijn.

Doet u mee? Neem contact met ons op

Challenge Up wordt mede mogelijk gemaakt door:

zonmw logo
welzijnlelystad
lelykracht
logosportbedrijf
logo flevomeerbibliotheek

Challenge Up werkt al samen met:

CU Met wie werken wij al samen